Nefyto Visie en Ambitie

Duurzaam en helder naar de toekomst. Dat is de visie en ambitie
van Nefyto. De vier pijlers van de ambitie zijn Vernieuwend,
Verantwoord, Verbindend en Verhelderend.

Jonathan Halstead


'Vertellen én luisteren'

De pijlers Verbindend en Verhelderend zijn sterk met elkaar verbonden. Openheid, communicatie en samenwerking zijn hierin belangrijke begrippen. Dit wordt des te belangrijker nu de toekomst van de landbouw, en daarmee de toekomst van de gewasbescherming, volop in de aandacht staat binnen de maatschappelijke en politieke discussie.

"Als Nefyto-bedrijven zijn we één schakel in de plantaardige productieketen. We zijn trots op onze rol hierin en op hetgeen wij leveren aan de land- en tuinbouw. En we vinden het belangrijk om intensief te communiceren en samen te werken met de andere partners in de keten en de overige stakeholders. Dat is de pijler Verbindend in onze visie en ambitie", zegt Jonathan Halstead, lid van het dagelijks bestuur van Nefyto en Commercial Unit Head Benelux van Nefyto-deelnemer Syngenta.

"We willen voor onze stakeholders een zichtbare, betrouwbare en geloofwaardige partner zijn. De basis hiervoor is openheid. Dat is de pijler Verhelderend. Sterker nog, openheid is een voorwaarde om gesprekspartner te mogen zijn in de discussie over gewasbescherming, land- en tuinbouw en duurzaamheid."

Toekomst landbouw

Nefyto heeft een werkgroep Public & Governmental Affairs (kortweg PGA), die zich vooral bezighoudt met communicatie. "De laatste jaren discussiëren we binnen de werkgroep steeds meer over de toekomst van de land- en tuinbouw en onze rol als gewasbeschermingsbedrijven hierin. De aanleiding hiervoor is de steeds sterker wordende maatschappelijke discussie over de toekomst van de land- en tuinbouw", zegt Jonathan Halstead.

"Wat we merken, is dat consumenten veel vragen hebben over gewasbescherming. Dat betreft dan vooral vragen over veiligheid voor het milieu en veiligheid voor mensen. Tegelijk merken we ook dat er veel misverstanden zijn op dat gebied. In haar communicatie heeft Nefyto zich steeds vooral gericht op beleidsmakers en andere stakeholders. We maken nu een slag om meer doelgroepen te bereiken, waaronder consumenten."

Hoe doet Nefyto dat? "Onder meer door verdergaande digitalisering van onze communicatie, zodat die beter ontsloten wordt. Zo is sinds vorig jaar Nefyto Bulletin ook digitaal beschikbaar. En we hebben de GBM FactChecker gelanceerd: een website met informatie over alle aspecten van gewasbescherming, die toegankelijk is voor iedereen. Ook zijn we al jarenlang actief op Twitter. De Nefyto-account heeft inmiddels ruim 1.500 volgers. Verder werken we binnen Nefyto momenteel aan een verhaal waarin we duidelijk maken wat de rol van gewasbescherming is binnen duurzame land- en tuinbouw."

In gesprek

Nefyto wil niet alleen vertellen, benadrukt Jonathan Halstead. "We willen en moeten ook een luisterende partner zijn. In discussiebijeenkomsten komen we regelmatig NGO's tegen die een compleet tegenovergestelde visie hebben op van de land- en tuinbouw. Juist ook met hen willen we in gesprek. En dus ook luisteren naar hun verhaal. Wat wij als Nefyto merken, is dat alle partijen hetzelfde einddoel nastreven. Namelijk een duurzame land- en tuinbouw. Maar er zijn verschillen in mening over de weg daar naartoe."

'Trots op onze rol in de keten'