KORT NIEUWS

RONDETAFELGESPREK PLANTGEZONDHEID

Op initiatief van Maurits von Martels (CDA) en Tjeerd de Groot (D66) wordt op 16 april 2019 in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek gehouden over Plantgezondheid. Tijdens het Rondetafelgesprek wordt ingegaan op drie thema's: (1) weerbare rassen en planten, (2) weerbare omgeving (bodem en biodiversiteit) en (3) adequaat middelen- en maatregelenpakket. De thema's worden belicht door verschillende sprekers, waaronder wetenschappers, bedrijven, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties. Nefyto is benaderd voor deelname aan het thema 'Adequaat middelen- en maatregelenpakket'.

CORRECTE AANLEVERING AFZETCIJFERS

Op 30 januari 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep dat Nefyto en het Ministerie van LNV hadden aangespannen tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam met betrekking tot de openbaarheid afzetcijfers. In de rechtszaak, oorspronkelijk aangespannen door Greenpeace, werd gevraagd om de aanlevering van de afzet per product. De Raad van State heeft geoordeeld dat de huidige wijze van aanlevering die Nefyto hanteert correct is. Nefyto is blij met de uitspraak van Raad van State en de bevestiging van de juistheid van de bestaande werkwijze.

OMWONENDEN EN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Blootstelling van consumenten en omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen is regelmatig in het nieuws. De industrie begrijpt dat de manier waarop de media hierover berichten, kan leiden tot bezorgdheid. Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen wil echter niet zeggen dat ook sprake is van gezondheidseffecten. Zo werd in een verkennend onderzoek van het RIVM, de Universiteit Utrecht en het NIVEL (juli 2018) geen duidelijk verband gevonden tussen afstand tot landbouwpercelen enerzijds en aandoeningen anderzijds.

Het RIVM doet nu onderzoek naar blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Als het onderzoek leidt tot nieuwe wetenschappelijk inzichten, kan dit eventueel leiden tot aanpassing van de toelatingsregels voor gewasbeschermingsmiddelen. Het toelatingsbeleid is immers geen statisch geheel. De resultaten van het blootstellingsonderzoek worden binnenkort verwacht.

BRIAN NABER IN
DAGELIJKS BESTUUR NEFYTO

Begin 2019 is Brian Naber benoemd tot Cluster Head Bayer CropScience Northern Europe. Brian Naber zal de rol van Damien Viollet overnemen in het Dagelijks Bestuur van Nefyto. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de externe vertegenwoordiging en bestaat naast Brian Naber uit Carlos Nijenhuis (voorzitter), Jonathan Halstead, Han Rupert en Meerten Smit.


DEMODAG AGROCLOSER TRACK & TRACE

Tracking & tracing. Dat klinkt mooi, maar hoe werkt dat nu in de praktijk? Een geïnteresseerd gehoor van ruim zeventig Nederlandse en Belgische fabrikanten en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen nam op 13 maart 2019 deel aan een demodag Tracking & Tracing op locatie. Het inslag- en uitslagproces in het magazijn, het scannen en printen van de 2D matrix codes en het functioneren van het AgroCloser platform waarlangs gegevens elektronisch worden uitgewisseld, werden op deze manier inzichtelijk gemaakt. De uitrol van het project bij producenten (toelatinghouders) en de distributie is voorzien in 2020.